Bruce Campbell Ltd Oy:n yleiset toimitus- ja sopimusehdot voimassa 01.01.2012 alkaen

1 § Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Bruce Campbell Ltd Oy:n (myöhemmin myyjän) ja asiakkaan (myöhemmin ostajan) väliseen tuotteiden ja palvelujen (myöhemmin tavara) kauppaan elleivät osapuolet kirjallisesti ole muuta sopineet. Toimitusehdot tulevat sitoviksi, kun ehtoihin on viitattu tarjouksessa, tilausvahvistuksessa, laskussa tai toimituksen yhteydessä.

2 § Tarjouksen voimassaolo

Kirjallinen tarjous on voimassa 7 vuorokautta sen tekemisestä lukien, ellei tarjouksen yhteydessä muuta ilmoiteta. Suulliseen tarjoukseen on vastattava heti ellei muusta vastausajasta sovita.

3 § Sähköiset tilaukset

Myyjä voi antaa ostajan nimeämille henkilöille käyttäjätunnukset myyjän sähköiseen kauppapaikkaan (BCWebshop), jolloin tilausten tekeminen voidaan tehdä sähköisesti internetissä. Ostaja on velvollinen huolehtimaan tunnusten asianmukaisesta säilyttämisestä sekä valvomaan, että niitä ei käytetä väärin. Ostajan pyytäessä myyjä on velvollinen viipymättä sulkemaan tunnukset. Sulkemista koskeva pyyntö on esitettävä kirjallisesti. Ostaja on vastuussa tilauksista, jotka on tehty sille annettujen tunnusten perusteella, vaikka tilaukset perustuisivat tunnusten oikeudettomaan- tai väärinkäyttöön, ellei kysymys ole tilanteesta, jossa myyjä on viivytellyt tunnusten sulkemisessa. Myyjä toimittaa tilausvahvistuksen jokaisesta tilauksesta ostajan määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Myyjä ei ole vastuussa tietoliikennekatkoksista ja niiden aiheuttamista ongelmista eikä myöskään selaimien yhteensopimattomuuksista. Myyjä ei myöskään ole vastuussa verkkokaupassa mahdollisesti esiintyvistä hintavirheistä.

4 § Toimitus

Toimitusehto on vapaasti myyjän varastossa Helsingissä. Toimituskulut myyjä veloittaa erikseen. Noutotoimitusten osalta myyjällä on oikeus veloittaa erillinen käsittelymaksu ja pientoimituksista pientoimituslisä. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, kun se on kuitattu vastaanotetuksi ilman varaumaa. Reklamaatioaika toimituksista on 8vrk. Kts. kohta 8 § takuu-ja palautusohjeet.

5 § Toimitusaika

Myyjä toimittaa tavaran sovittuna aikana. Ellei toimitusajasta ole sovittu, myyjä toimittaa tilatut varastotuotteet 1-3 arkipäivän kuluessa tai heti kun toimitettavaa tavaraa on saatavissa.

Mikäli toimitus viivästyy ilmoitetusta toimituspäivästä ja viivästys johtuu myyjästä, eikä kysymys ole kohdassa 9 §:ssä tarkoitetusta tilanteesta, ostajalla on oikeus purkaa kauppa. Purkuoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli viivästys ei ylitä 12:ta arkipäivää. Purkuoikeutta viivästyksen perusteella ei myöskään ole, mikäli kysymys on tavarasta, joka ei kuulu myyjän normaaliin, varastoitavien tuotteiden valikoimaan ja jonka myyjä on tilannut tai hankkinut ostajan pyynnöstä.

Mikäli myyjällä on erääntyneitä saatavia ostajalta, on myyjällä oikeus pidättyä sovituista toimituksista, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä ostajalla ole oikeutta esittää myyjälle mitään tästä viivytyksestä johtuvia vaatimuksia.

Tavara katsotaan toimitetuksi, kun se on lähetetty ostajalle tai kun se on pakattu ja sopimuksen mukaan noudettavissa myyjältä.

6 § Hinnat ja maksuehdot

Tuotteiden hinnat ovat myyjän voimassaolevien hinnastojen mukaiset, ellei kirjallisesti ole muuta sovittu. Hinnat ilmoitetaan aina ilman arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti. Laskutus tapahtuu aina heti toimituksen jälkeen. Luottoasiakkailla maksuehto on 7-14 pv netto laskun päiväyksestä ellei kirjallisesi ole muuta sovittu. Myyjän soveltama viivästyskorko on 16 % viivästyneelle suoritukselle eräpäivästä lukien. Viivästyskorko laskutetaan erillisellä laskulla, johon lisätään laskutuspalkkio aiheutuneista kuluista. Myyjä pidättää oikeuden hintojen muutoksiin. Hinnat eivät sisällä toimituskuluja. Myyjä ei vastaa mahdollisista hintavirheistä hinnastoissa ja verkkokaupassa.

Mikäli viranomaisten määräämissä maksuissa tapahtuu muutoksia ennen toimituspäivää, myyjällä on oikeus muuttaa tavaran hintaa vastaavasti kuin muuttuneet hinnat tai maksut ovat tavaran hintaan vaikuttaneet.

Mikäli erääntyneitä laskuja on ostajalla maksamatta tai myyjä toteaa saatavansa oleellisesti vaarantuneen, myyjällä on oikeus katsoa kaikki ostajalta olevat saatavansa erääntyneiksi riippumatta siitä, mitä erääntymisistä on muutoin sovittu.

7 § Omistusoikeus

Kaupan kohteen omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

8 § Takuut ja palautukset

Myyjän myymillä tuotteilla on valmistajan myöntämä takuu. Tarkempaa tietoa merkkikohtaisista takuuohjeista saa ottamalla yhteyttä myyjään.

Ennen tuotteen palautusta, tutustu palautusohjeisiimme, jotka koskevat kaikkia toimituksiamme. Ota aina yhteyttä takuu- ja palautuskäsittelijään ennen tuotteen palauttamista. Kaikkiin palautuksia koskeviin kysymyksiin vastaa takuu- ja palautuskäsittelijä, jonka tavoittaa parhaiten sähköpostilla osoitteessa palautukset(at)brucecampbell.fi. Yhteydenottosi käsitellään mahdollismman pian, jonka jälkeen lähetämme palautusluvan. Älä lähetä tuotetta ennen kuin olet saanut palautusnumeron, emme käsittele ilman palautusnumeroa saapuvia palautuksia. Merkitse palautustilauksen numero selvästi pakkauksen päälle.

Asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesti valmistetuilla tai varastovalikoiman ulkopuolelta asiakkaan pyynnöstä tilatuilla tuotteilla ei ole vaihto -tai palautusoikeutta.

Vialliset tuotteet :

Myymiemme tuotteiden takuuaika vaihtelee valmistajittain.

Havaittuasi vian toimittamassamme tulostustarvikkeessa tulosta vian toteamista varten testisivu. Ohjeet testisivun tulostamiseen löydät tulostimen käyttöohjeesta. Suosittelemme käytettävän testisivuna tulostimesta löytyvää "tarvikkeiden tila"- tai "diagnostiikka"-raporttia.

Mikäli viallinen tuote on jokin muu kuin tulostustarvike tai jos vika ei liity tulosteiden laatuun, tarvitsemme tarkan vikaselvityksen tuotteen mukana.

Täytä seuraavat tiedot palautuslomakkeeseen.

* asiakasnumero, tilausnumero tai laskun numero (löytyvät lähetyslistalta ja laskulta)

* tuotteen malli ja kappalemäärä

* vikakuvaus

* sähköpostiosoite, johon palautuslupa ja -ohjeet voidaan lähettää

Vialliset tuotteet tutkitaan myyjän tai valmistajan/ maahantuojan teknisen tarkastuksen toimesta. Mikäli tuotteesta löytyy kuvauksen mukainen vika, eikä tuote ole korjattavissa, viallinen tuote hyvitetään.

Jos tuotteessa ei havaita vikaa, veloitetaan asiakkaalta käsittelykulut 50 euroa alv 0%.

Jos valmistajan teknisessä tarkastuksessa tuotteessa ei ole todettu vikaa, emme voi taata tuotteen palautusta asiakkalle, johtuen valmistajien vaihtelevista takuukäytännöistä.

Palautusluvan mukaiset tuotteet tulee palauttaa Bruce Campbell Ltd Oy:lle 14 vuorokauden sisällä palautusluvan myöntämisestä. Mikäli viallinen tuote on korvattu uudella tuotteella eikä viallista tuotetta ole palautettu 14 vuorokauden sisällä, laskutetaan toimitettu tuote normaalisti. Hyvityslaskua ei voida kirjoittaa, mikäli 14 vuorokauden palautusaika on umpeutunut. .

Toimitusvirheet :

Toimitusten huomautusaika on 8 vuorokautta. Tarkista aina lähetyksen saatuasi, että toimitettu tuote vastaa tilaustasi ja lähetyslistalle merkittyä tuotetta. Varmista myös, että lähetyksessä ei ole kuljetusvaurioita. Älä avaa tuotepakkausta tai tee siihen mitään merkintöjä jos tuote ei vastaa tilaustasi.

Ota yhteyttä myyjään ja täytä palautuslomake. Täytä palautuslomakkeeseen seuraavat asiat:

* asiakasnumero, tilausnumero tai laskun numero (löytyvät lähetyslistalta ja laskulta)

* tuotteen malli ja kappalemäärä

* selostus toimitusvirheestä ja toivomistasi toimenpiteistä

* sähköpostiosoite, johon palautuslupanumero ja -ohjeet voidaan lähettää

Reklamaation yksityiskohdat tarkistetaan ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet suoritetaan mahdollisimman pian. Palautuskäsittelijä ottaa sinuun yhteyttä, mikäli toimitusvirheen korjaamiseksi on käytössä monta eri vaihtoehtoa.

Mitään tuotteita ei saa palauttaa ilman palautusnumeroa, jonka saat reklamaatiotasi vastaan. Palautuslupa on voimassa 14 vuorokautta sen myöntämisestä.

Virheellisesti toimitetut laskuttamattomat tuotteet ovat Bruce Campbell Ltd Oy:n omaisuutta. Tuotepakkauksen avaaminen on merkki tuotteen ostamisesta, joten avattuina palautetut tuotteet laskutetaan ostajalta.

Palauttaessasi tuotetta huomioi seuraavat:

* Varmista, että tuote on avaamaton ja täysin moitteettomassa kunnossa

* Paketoi tuote erilliseen suojapakkaukseen ja merkitse palautustilauksen numero selkeästi pakkauksen päälle

* Tuotteeseen ei saa kiinnittää osoitekorttia tai tehdä mitään merkintöjä

Ostajan tilausvirheet:

Tilaus on sitova heti, kun se on jätetty puhelimitse, faksitse, sähköpostitse tai verkkokaupan kautta myyjälle. Verkkokauppatilauksista muodostuu automaattisesti tilausvahvistus, joka toimitetaan ostajan sähköpostiin. Kaupan voi purkaa 8 vuorokauden huomautusajan kuluessa. Palautettavan tuotteen on oltava täysin uutta vastaavassa kunnossa.

Ota aina yhteyttä myyjään ennen tuotteen palauttamista. Tuotteella on oltava voimassa oleva palautuslupa, sillä muuten palautusta ei voida käsitellä.

Täytä palautuslomakkeeseen seuraavat asiat:

* Asiakasnumero, tilausnumero tai laskun numero (löytyvät lähetyslistalta tai laskulta)

* Tuotteen malli ja kappalemäärä

* Selostus tilausvirheestä ja toivomistasi toimenpiteistä

* Sähköpostiosoite, johon palautuslupanumero ja -ohjeet voidaan lähettää

Tuotteella on oltava voimassaoleva palautuslupa, sillä muuten palautusta ei voida käsitellä.

Ostajan tekemän tilausvirheen vuoksi palautettavista tuotteista hyvitetään enintään 75 prosenttia alkuperäisestä myyntihinnasta. Lisäksi ostaja vastaa palautuskustannuksista.

Bruce Campbell Ltd Oy:llä on oikeus hylätä palautus, mikäli tuote ei ole uutta vastaavassa kunnossa. Tuote palautetaan tällöin ostajalle vastaanottajan kustannuksella. Palautus hylätään myös, mikäli palautusluvan 14 vuorokauden voimassaoloaika on päättynyt.

Palauttaessasi tuotetta huomio seuraavat:

* Varmista, että tuote on avaamaton täysin moittettomassa kunnossa

* Paketoi tuote erilliseen suojapakkaukseen ja merkitse palaututlauksen numero pakkauksen päälle

* Tuotteeseen ei saa kiinnittää osoitekorttiatai tehdä mitään merkintöjä.

* Merkitse palautustilauken numero selvästi suojapakkauksen päälle.

9 § Ylivoimainen este

Myyjä ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota myyjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella voi välttää eikä voittaa. Lakko, sulku, boikotti tai työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun myyjä on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Myyjän alihankkijaa tai muuta sopimuskumppania kohdannut ylivoimainen este katsotaan vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa, tuotetta tai palvelua ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta. Myyjän on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle sopijapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

12 § Tilauksen peruuttaminen

Mikäli ostaja haluaa peruuttaa tavaraa koskevan tilauksensa, on sitä koskeva ilmoitus tehtävä myyjälle välittömästi. Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa tilausta sen jälkeen, kun myyjä on lähettänyt tilausta koskevan tilausvahvistuksen ostajalle.

13 § Erimielisyydet

Näihin toimitusehtoihin sekä ostajan ja myyjän väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Osapuolten väliset erimielisyydet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.